AUTOMATYCZNE ROZLICZANIE

  • Gotowy konfigurator parametrów kalkulacji rozliczenia (stawki diet, limity na noclegi, kursy walut, domyślne stawki VAT)
  • ZAPOMNIJ O PRZEPISYWANIU DANYCH DO EXCELa – mamy automatyczny generator rozliczenia (nr, osoba delegowana i cel podróży, czas trwania, poniesione wydatki, pobrane zaliczki, kursy walut, rozliczenie, podatki i historia obsługi procesu)
  • Generator wydruku kilometrówki

Kontakt