INTEGRACJA

  • Pełna automatyzacja wymaga wielu integracji – dzięki narzędziom platformy DYSANT RAD & BPM integracja nie może być prostsza
  • Integracja z usługami katalogowymi (Active Directory, Domino Directory, OpenLDAP) w celu zapewnienia spójności uprawnień oraz pojedynczego logowania
  • Integracja z bazami urlopów oraz systemami kadrowymi w celu weryfikacji wszelkich przeszkód związanych z podrożą służbową przed jej rozpoczęciem (zaplanowane urlopy, kończące się badania lekarskie, czy też ważność paszportu)
  • Integracja z bazami budżetowymi – weryfikacja poziomu dostępności budżetu przy uwzględnieniu antycypowanych kosztów delegacji jeszcze nierozliczonych
  • Integracja z systemami poczty elektronicznej – łatwe dodawanie wiadomości email do delegacji (np. potwierdzenie rezerwacji, wskazówki dojazdu, etc.)
  • Integracja z systemami zewnętrznymi (np. systemy rezerwacji, tj. AeTM)
  • Integracja z systemami finansowo-księgowymi – automatyczny eksport rozliczenia kosztów podróży służbowych

Kontakt