ORGANIZACJA

Organizacja podróży służbowej wykonywana przez wyspecjalizowaną komórkę lub osobę delegowaną, wykonywana w szczególności w celu oszacowania kosztów.

  • GENEROWANIE ETAPÓW
    Na podstawie wskazanych we wniosku celów podróży aplikacja automatycznie generuje listę etapów podróży, dzieląc je na etapy typu podróż oraz pobyt. Istnieje możliwość przestawiania etapów oraz dodawania nowych (np. w przypadku przekraczania samochodem granicy państwa).
  • AKCEPTACJA KOSZTÓW
    Po zorganizowaniu podróży może okazać się, że oszacowane koszty przekraczają wartość zaakceptowaną przez przełożonego osoby delegowanej. W takiej sytuacji delegacja może zostać przekazana do ponownej akceptacji kosztów. W innym przypadku osoba delegowana otrzymuje powiadomienie o zakończeniu organizacji delegacji i gotowości do rozpoczęcia podróży.

Kontakt