Integracja

Przedsiębiorstwa korzystają z wielu systemów informatycznych działających w oparciu o różnorodne systemy operacyjne i korzystających z licznych baz danych. Odpowiedzią na wynikające z tego komplikacje są świadczone przez Dysant usługi z zakresu integracji, mające na celu synchronizację danych. Stosowana przez Dysant metoda analizy możliwości łączenia aplikacji oraz wdrażania tego procesu pozwala firmom efektywnie zarządzać informacjami pochodzącymi z odrębnych systemów i wielu działów.

Procesy

Procesy biznesowe mogą obejmować wspomniane już różnorodne systemy informatyczne, a niejednokrotnie również partnerów zewnętrznych, dlatego tak istotne jest, aby dane z nimi związane były zrozumiałe i dostępne dla wszystkich użytkowników.

Kiedy warto dokonywać integracji?

Usługi z zakresu integracji są szczególnie pomocne przy tworzeniu zintegrowanych portali, wdrażaniu architektury zorientowanej na usługi lub zarządzaniu kluczowymi dokumentami w organizacji. Integracja aplikacji zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji z różnych działów firmy – w odpowiednim czasie oraz w precyzyjnej i zunifikowanej formie. Warto zauważyć, iż dla skutecznego dostarczenia informacji użytkownikowi niezbędna jest znajomość technicznych aspektów zarządzania informacją.

Strategia cyfrowaSzkoleniaModelowanie procesówProjektowanie oprogramowaniaInżynieria wymagańZarządzanie projektemModernizacja aplikacjiWsparcie zewnętrzne

Pokaz wszystkie...

Pokaz wszystkie...