Modelowanie procesów

Połączenie modelowania procesów biznesowych z architekturą zorientowaną na usługi przynosi organizacjom szereg korzyści: zwiększa produktywność działań, umożliwia skuteczniejsze kontrolowanie działań, zapewnia utrzymanie zgodności, elastyczności i wysokiej jakości produktów i usług.


Odpowiedź na wzrost potrzeb

 

Potrzeby przedsiębiorstw stale rosną, dlatego producenci rozwiązań z zakresu IT muszą ustawicznie szukać coraz nowszych sposobów na sprostanie im. Rozwiązania te są tworzone z uwzględnieniem szeregu zasad działalności biznesowej, które zakładają m.in.: integrację łańcucha podaży z łańcuchem wartości Portera, doskonalenie jakości i zarządzania (stosowanie CRM, metodologii Six Sigma oraz ITIL - najlepszych praktyk dla działów informatyki), kontrolę kosztów i zwiększanie produktywności, automatyzację, kontrolę i optymalizację procesów, podnoszenie efektywności współpracy, outsourcing, dopasowywanie odpowiednich zasobów do odpowiednich zadań (ang. right-sourcing).

 

Integracja modelowania i SOA

Dla wielu organizacji kluczowym sposobem spełnienia tych wytycznych stało się wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu IT: integrują one modelowanie procesów biznesowych z wdrażaniem architektury zorientowanej na usługi. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak umożliwienie stosowania praktyk, procedur i procesów biznesowych w nowych aplikacjach i infrastrukturze, dostosowanych zarówno do zautomatyzowanych, jak i ręcznych przepływów pracy. Coraz częściej aplikacje tworzone są przy użyciu modeli (ang. Model Driven Development). Zarządzanie procesami biznesowymi pozwala poprawnie je zdefiniować, co w połączeniu z korzyściami płynącymi z architektury zorientowanej na usługi umożliwia kontrolowanie reguł biznesowych przez udziałowców oraz zwiększa produktywność działań specjalistów IT.
 


Korzyści

Proces wdrażania architektury zorientowanej na usługi jest stosunkowo trudny, jednak za względu na swoje strategiczne znaczenie został on przyjęty przez przez największych dostawców rozwiązań informatycznych. Modelowanie procesów biznesowych pozwala na szybkie generowanie dochodu dzięki optymalizacji procesów niezautomatyzowanych. Umożliwia ono architektom generowanie tzw. dowodów koncepcji i wdrożenie SOA przy niższych nakładach finansowych. Dzięki temu można łatwo planować cele biznesowe, wyznaczać priorytety i realizować założenia przy wykorzystaniu efektywnej infrastruktury.

Strategia cyfrowaIntegracjaSzkoleniaProjektowanie oprogramowaniaInżynieria wymagańZarządzanie projektemModernizacja aplikacjiWsparcie zewnętrzne

Pokaz wszystkie...

Pokaz wszystkie...