Inżynieria wymagań

Dysant Software przykłada ogromną wagę do jakości świadczonych usług, dlatego wymagania względem oprogramowania, jego dokumentacja i inżynieria procesów biznesowych są obszarami szczególnego zainteresowania firmy. Dzięki temu rozwiązania proponowane przez Dysant Software są zbieżne z celami klientów i mogą być wielokrotnie stosowane.


Usprawnienia i najlepsze praktyki

Specjaliści Dysant Software wypracowują usprawnienia umożliwiające terminową realizację projektów, w sposób zgodny z budżetem i eliminujący potrzebę kosztownych modyfikacji.

Dysant stosuje najlepsze praktyki w zakresie inżynierii wymagań i wykorzystuje procesy dostosowane do projektów portalowych i projektów z dziedziny handlu elektronicznego. Firma stosuje podejście projektowania zorientowanego na użytkownika i weryfikuje wymagania przy pomocy modelowania wizualnego. Dysant Software stawia sobie za cel dostarczanie usług najwyższej jakości, dlatego kluczowe projekty poddawane są stałej kontroli w celu zwiększania efektywności analityków biznesowych firmy.


Kształt projektu

Analitycy biznesowi Dysant Software określają zakres i wizję projektu poprzez: czytelne formułowanie wymagań, dyferencjację wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, wdrażanie wymagań projektowych i eksploatacyjnych, integrację systemu zewnętrznego z wymaganiami systemu wewnętrznego, modelowanie i dokumentowanie zgodności oraz wykonalności, uwzględnianie w modelu zarówno aktualnych, jak i planowanych procesów biznesowych, weryfikowanie wymagań, pomoc we wdrażaniu nowego zakresu projektu.

Strategia cyfrowaIntegracjaSzkoleniaModelowanie procesówProjektowanie oprogramowaniaZarządzanie projektemModernizacja aplikacjiWsparcie zewnętrzne

Pokaz wszystkie...

Pokaz wszystkie...