Energetyka i usługi komunalne

Rozwiązania informatyczne dla energetyki i usług komunalnych

Branża energetyki i usług komunalnych jest teraz mądrzejsza. Możliwości efektywniejszego zarządzania zasobami i ograniczenia naszego śladu ekologicznego są nieograniczone dzięki inteligentnym rozwiązaniom IT. Technologia umożliwia naszym klientom unowocześnianie ich systemów, zwiększanie korzyści i podnoszenie poziomu usług. Co jeszcze ważniejsze, nasze rozwiązania pomagają „utrzymać działalność” chroniąc systemy przed wyrafinowanymi zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Inteligentne rozwiązania wymagają kompleksowego doświadczenia technicznego, dekad doświadczenia i specjalistycznej wiedzy branżowej – Dysant może to zapewnić. Pomogliśmy podmiotom świadczącym usługi komunalne przekształcać sztywne, jednokierunkowe sieci dystrybucyjne w taki sposób, by umożliwiały one dwukierunkowy przepływ informacji i energii, który wykorzystuje potęgę analityki i automatyzacji w celu wydajnego zarządzania zasobami. Zoptymalizowaliśmy możliwości organizacji zajmujących się energetyką dostarczając kluczowe analizy dotyczące zasobów fizycznych i zapewniając płynną integrację. Zabezpieczyliśmy kluczowe zasoby przed zagrożeniami, nadużyciami i potencjalnymi atakami na proces generowania, transmisji i – w wielu przypadkach – dystrybucji energii.

Dysant dostarcza niestandardowe rozwiązania informatyczne zwiększające wartość biznesową dzięki większej niezawodności, lepszemu zaangażowaniu klienta i ograniczeniu kosztów.