Opieka zdrowotna i farmacja

Rozwiązania informatyczne dla opieki zdrowotnej i farmacji

Wyzwania związane z przekształcaniem do modelu opieki zdrowotnej opartego na wartości i połączonego z ochroną interesów klienta powodują, że wielu naszych klientów usprawnia kluczowe procesy biznesowe i wprowadza płynne i bezpieczne udostępnianie informacji. Dysant dostarcza innowacyjne rozwiązania, które pozwalają mierzyć się z wyzwaniami biznesowymi i informatycznymi mającymi wpływ na pacjentów, płatników, dostawców i pracodawców. Nasi eksperci z branży ochrony zdrowia mają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w tej wysoce złożonej branży i dostosowują innowacyjne i sprawdzone rozwiązania w celu realizacji celów biznesowych naszych klientów. Do naszych niestandardowych rozwiązań zaliczają się:

  • Integracja infrastruktury
  • Zarządzanie API
  • Interakcje między członkami
  • Zarządzanie roszczeniami i administracja
  • Samoobsługa w zakresie administrowania świadczeniami
  • Analityka w opiece zdrowotnej
  • Zabezpieczenia