Branża ubezpieczeniowa

Rozwiązania informatyczne dla branży ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncentrują się dziś mocno na dotrzymaniu tempa ewoluującym rynkom i regulacjom. Rozwiązania technologiczne są kluczowe nie tylko dla tworzenia innowacji celem wypracowania przewagi konkurencyjnej, ale również stanowią odpowiedź na niepewną sytuację na rynku.
Dysant może pomóc organizacjom ubezpieczeniowym szybko i efektywnie odpowiadać na potrzeby klientów i zmiany popytu. Dzięki elastycznym, inteligentnym aplikacjom opartym na regułach biznesowych oraz płynnej integracji w przedsiębiorstwie  nasi klienci mogą szybko wdrażać nowe produkty i rozwijać nowe obszary działania. Pomogliśmy ubezpieczycielom różnej wielkości wdrożyć rozwiązania portalowe oferujące bieżący dostęp do kluczowych informacji.
Nasza specjalistyczna wiedza w zakresie architektury, projektowania, infrastruktury, programowania i mentoringu czyni z nas niezawodnego partnera technologicznego dla organizacji ubezpieczeniowych chcących poprawić obsługę i satysfakcję klienta przy jednoczesnej kontroli kosztów.