Branża prawna

Rozwiązania informatyczne dla branży prawniczej

Kancelarie prawne doświadczają dziś zalewu informacji i różnego rodzaju treści. Dysant dostarcza unikatowe rozwiązanie, które wyposaża kancelarie w potężne, internetowe narzędzie biznesowe integrujące wszystkie wykorzystywane codziennie aplikacje. Akcelerator Dysant System Informacji Prawnej oferuje jednolity interfejs zapewniający błyskawiczny dostęp zarówno do zewnętrznych źródeł prawnych, takich jak LexisNexis® i Westlaw® oraz informacji wewnętrznych dotyczących projektów i umów.

Nasze rozwiązanie jest dostosowane do unikatowych wymagań każdego przedsiębiorstwa i oferuje następujące funkcjonalności:

Wyszukiwanie i praca grupowa online z innymi prawnikami

  • Szybkie odszukiwanie wszystkich dokumentów związanych z danym klientem lub daną sprawą
  • Obliczanie kluczowych wskaźników analitycznych i tworzenie paneli porównawczych
  • Dostęp do zewnętrznych źródeł informacji oraz repozytoriów wewnętrznych przechowujących dane dotyczące projektów, informacje badawcze i inne materiały referencyjne