Zarządzanie informacją i analityka

Poznaj lidera rynku

Przez ostatnią dekadę program Analizy i Zarządzania Informacjami Dysant (wcześniej Integracja Strumienia) stanowił czynnik zwiększania wartości biznesowej dla setek klientów. Koncentrujemy się wyłącznie na konwersji danych w wartościowe informacje biznesowe. W rezultacie nasi klienci są bardziej konkurencyjni, wydajni i odnoszą większe korzyści.

Analityka biznesowa i zarządzanie informacją

Skuteczne programy analityczne są wspierane solidnym fundamentem w postaci zarządzania informacją polegającym na kontroli, zabezpieczaniu, integracji i zarządzaniu danymi podstawowymi.  Metoda Dysant dotycząca analityki i zarządzania informacją posiada unikatowe właściwości pozwalające budować ten fundament poprzez wykorzystanie naszych sprawdzonych metod i praktyk, a także gotowych akceleratorów i rozwiązań.  Dzięki niestandardowym rozwiązaniom opracowanym z wykorzystaniem specjalistycznej, sprawdzonej wiedzy, dostarczamy szybciej, taniej i z mniejszym ryzykiem. Dysant dokonuje wartościowania zasobów danych poprzez zarządzanie danymi, pozwalając swoim klientom lepiej zrozumieć charakter i wartość ich danych biznesowych. Nasze przywiązanie do nowych trendów i technologii pozwala nam przewodzić naszym klientom w podróży ku big data i zaawansowanej analityce.

Dostosowanie technologii do biznesu

Gdy mamy już fundament, dostosowujemy technologię do biznesu dzięki funkcjom analityki biznesowej.  Dzięki naszym działaniom zarządzanie sprzedażą, marketingiem, działalnością operacyjną i finansami stało się u naszych klientów bardziej wydajne, tańsze i bardziej elastyczne. Dokonujemy integracji tego fundamentu z rozwiązaniami do analityki predykcyjnej, zarządzania big data, zarządzania wydajnością, zarządzania danymi podstawowymi, zarządzania informacją oraz danymi biznesowymi w celu zapewnienia wzrostu naszych klientów.

Rzeczywisty zwrot z inwestycji

Wykorzystujemy specjalistyczną wiedzę branżową, szerokie doświadczenie funkcjonalne oraz doskonałą znajomość technologii by pomóc naszym klientom tworzyć rozbudowane rozwiązania biznesowe dostarczające rzeczywistego zwrotu z inwestycji dzięki terminowej realizacji projektów w ramach przewidzianego budżetu i przy zachowaniu wysokiej jakości. Skontaktuj się z nami dziś i dowiedz się, jak możemy ci pomóc by zapewnić sukces twoich projektów zarządzania informacjami i analizy danych.