Infrastructure Optimization

Organizacje opierają się dziś bardziej niż kiedykolwiek na infrastrukturze aplikacyjnej, zwłaszcza w sytuacji wzrostu inicjatyw takich jak chmura, mobilność, analityka i inicjatywy społecznościowe. Dzięki strategicznemu podejściu do twojej infrastruktury IT innowacyjnie myślące przedsiębiorstwa tworzą aplikacje, zarządzają nimi i integrują je zapewniając dużą skalę działania i ciągłą dostępność. Imperatywem gwarantującym przetrwanie jest zdolność wsparcia bezpiecznej, szybkiej i niezawodnej integracji aplikacji.

Dysant zwiększa wartość biznesową dzięki infrastrukturze IT

Dysant oferuje kompleksowe usługi infrastrukturalne, zaprojektowane w celu przekształcenia twojej infrastruktury w wartościowy zasób biznesowy. Wykorzystując siłę wiodących aktualnie innowacji, w tym technologii chmury i big data, oferujemy elastyczne, skalowalne środowisko IT zoptymalizowane pod kątem ewoluowania w oparciu o twoje zmieniające się potrzeby i możliwości działania. Nasze rozwiązania są tworzone pod konkretnego klienta i jego unikatowe potrzeby biznesowe z uwzględnieniem podstawowego założenia: by zbudować infrastrukturę, która zmienia się tak szybko jak sposób myślenia liderów biznesowych.

Nasze usługi z zakresu optymalizacji infrastruktury

Eksperci Dysant specjalizują się w architekturze infrastruktury od jej rozbudowy i wdrożenia, dostosowania wydajności i monitoringu do rozwiązywania sytuacji krytycznych i analizy przyczyn.

  • Zintegrowana chmura hybrydowa. Zintegrowana chmura hybrydowa Dysant wspiera strategię bimodalnego IT – skutecznie umożliwiając współdziałanie systemów ewidencyjnych, które „zapewniają utrzymanie działalności” oraz zwinnych, szybkich systemów dokonujących “transformacji przedsiębiorstwa”.
  • Wirtualizacja i Konteneryzacja. Dysant tworzy przewagę konkurencyjną dla swoich klientów poprzez wirtualizację opartą na kontenerach, umożliwiając organizacjom izolowanie aplikacji, optymalizację wykorzystania zasobów sprzętowych i zapewniając elastyczność operacyjną.
  • Zarządzanie wydajnością aplikacji. Dysant oferuje lepszy wgląd w wydajność aplikacji umożliwiając zrozumienie przyczyn problemów z wydajnością oraz oferując informacje potrzebne do dokonywania udoskonaleń.
  • DevOps. Rozwiązania Dysant z zakresu DevOps umożliwiają ciągłe dostarczanie poprzez eliminację barier między zespołami programistów i operatorów poprzez skracanie czasu udostępniania oraz poprawę jakości pętli przesyłania informacji zwrotnych.