Kontrola jakości i testowanie

Najważniejsze jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa

Dzisiejsi liderzy biznesu zdają sobie sprawę z faktu, że sukces organizacji zależy od ich umiejętności do szybkiej i skutecznej adaptacji. Zmieniające się siły rynkowe i nowe trendy – technologie chmurowe i mobilne, zmieniające się standardy prawne, oczekiwania konsumentów i nowe cele biznesowe – wymagają szybkich, proaktywnych innowacji. Aby osiągnąć ten niezbędny poziom zwinności, organizacje stawiają sobie za cel szybsze dostarczanie aplikacji, które pozwolą im się wyróżnić i znacząco rozwinąć. Jednak bez skutecznej strategii kontroli jakości ta „szybkość” nie przełoży się na sukces biznesowy.

Przedsiębiorstwa myślące przyszłościowo posiadają programy kontroli jakości – elastyczne i dopasowujące się do zmieniających się potrzeb biznesu a wskaźniki pomiaru efektywności dopasowane są do celów i założeń przedsiębiorstwa. Kontrola jakości musi dotrzymać tempa zmianom zgodnie z wymaganiami firmy, zapewnić odpowiedni poziom jakości zgodny z wymaganiami rynku lub przekraczający je i udostępnić dane biznesowe w sposób skalowalny i opłacalny. Nie oznacza to jednak angażowania większej liczby osób w rozwiązywanie problemu.

Dysant wyróżnia się na tle innych organizacji oferujących testy dzięki naszemu podejściu gwarantującemu stabilne działanie systemu poprzez stosowanie rozbudowanej platformy testowej obejmującej testy dostosowane do celów biznesowych, automatyczne projekty testów, ciągle doskonalenie, automatyzację i wykonywanie oraz ciągłe usługi zarządzane. Od ponad dwudziestu lat jesteśmy partnerem dla wiodących organizacji, starając się podnieść poziom ich metod kontroli jakości i zoptymalizować je.

Wielu z naszych klientów to marki rozpoznawalne na całym świecie. Nasza specjalistyczna wiedza dotycząca innowacyjnych, skutecznych metod rozwiązywania problemów związanych z testowaniem pozwoliła wiodącym przedsiębiorstwom zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną w branży.

Nasze usługi z zakresu testowania i kontroli jakości

Dysant oferuje usługi testowania zaprojektowane pod kątem realizacji określonych celów biznesowych. Nasi eksperci specjalizują się w całym cyklu życia aplikacji i stosują podejście biznesowe, skoncentrowane na produktywności, jakości i kosztach posiadania. Celem realizacji tych założeń świadczymy następujące usługi: Doradztwo w zakresie testów. Usługi Dysant w zakresie doradztwa testowego pozwalają nakreślić klarowny obraz dojrzałości organizacji pod kątem najlepszych praktyk branżowych oraz opracować szczegółową mapę drogową wdrażania zalecanych inicjatyw transformacyjnych. W celu zapewnienia kompleksowego podejścia do zarządzania jakością, przekształcamy procesy integrując testowanie z cyklem życia tworzenia oprogramowania. Business Assurance. Usługi Dysant z zakresu business assurance wprowadzają kompleksową platformę testowania wraz z narzędziami i akceleratorami celem zapewnienia skuteczności testów z perspektywy działalności biznesowej i dostosowywania. Kluczowym elementem skutecznych testów jest Dysant BA360 Dashboard – kompleksowy system, który rejestruje i monitoruje testy oraz zarządza nimi i przesyła o nich informacje. Automatyzacja testów. Dysant prowadzi bliską współpracę ze swoimi klientami celem opracowania skutecznej strategii automatyzacji testów i platformy automatyzacji testów wielokrotnego wykorzystania, co pozwala ograniczyć koszty wdrożenia i utrzymania. Dzięki wdrażaniu narzędzi do automatyzacji w całym cyklu programowania i automatyzowaniu wielu istniejących już procesów, organizacje mogą ograniczyć prace związane z testowaniem i przyspieszyć testy regresyjne. Po automatyzacji testy można przeprowadzać szybko i w trybie powtarzalnym. **Inżynieria wydajności. **Dzięki testom wydajnościowym Dysant umożliwia naszym klientom identyfikację potencjalnych wąskich gardeł na wczesnym etapie programowania oraz zdefiniowanie zalecanych, kolejnych kroków pozwalających zoptymalizować wydajność przy zapewnieniu poprawnego działania twoich aplikacji oraz skutecznego ich skalowania po ich wdrożeniu. W przypadku posiadanych już aplikacji możemy pomóc ci wykryć źródło obszarów problematycznych i zidentyfikować możliwości usprawnień. Testy konwersji danych. Usługi Dysant z zakresu testowania konwersji danych gwarantują odpowiednią ekstrakcję danych ze źródła oraz poprawne ich sformatowanie i przekonwertowanie do systemów docelowych. Dysant stosuje metodę „przesunięcia w lewo”, która bada wykorzystanie danych na poziomie architektury, nie tylko zaś przewidywanej postaci wejściowej i wyjściowej. Gwarantuje to, że dane i sposób ich wykorzystania zostaną poprawnie zrozumiane. Testowanie rozwiązań mobilnych. Dysant może zaoferować strategię testów dla twojej platformy dla urządzeń mobilnych, zapewniając właściwe wyświetlanie na urządzeniach natywnych oraz testy integracyjne z użyciem danych zewnętrznych, co pozwala zapewnić efektywność aplikacji mobilnej zarówno na poziomie urządzenia, jak i systemu. Zarządzane usługi testowania. Zarządzane usługi testowania Dysant pozwalają naszym klientom skupić się na swojej działalności i korzystać z naszych wysokiej jakości, profesjonalnych i niezależnych usług testowania. Możemy pomóc ci znacząco zmniejszyć koszty testowania przy jednoczesnym utrzymaniu mierzalnego i powtarzalnego wzrostu jakości. Architektura zorientowana na usługi i testowanie warstwy pośredniej. Nasza zorientowana na usługi architektura oraz rozwiązanie do testowania technologii warstwy pośredniej wykorzystują innowacyjne podejście do walidacji i automatyzacji testów, które wykracza poza zwykłe testy integracyjne. Wychodzimy również poza architekturę i stosujemy metodologię gwarancji stabilnego działania systemu by ograniczyć koszty testów i uprościć je bez obniżania jakości. Wirtualizacja usług. Nasza metoda „przesunięcia w lewo” do wirtualizacji usług umożliwia testowanie interfejsu i systemu przed ukończeniem (lub nawet rozpoczęciem!) programowania systemu. Pozwala to wcześniej wykryć błędy i zidentyfikować defekty, ujawnić problemy z architekturą i przynosi korzyści postprodukcyjne.