Smarter Process

Czy twoje procesy stoją na przeszkodzie twoim innowacjom?**

Organizacje działają dziś pod ciągłym naciskiem by wprowadzać innowacje szybciej niż konkurencja i ewoluować w zmiennym środowisku biznesowym. Możliwość usprawniania procesów, wykorzystania informacji do automatyzacji decyzji oraz skutecznej organizacji dużych ilości treści i rekordów jest kluczowa dla umożliwienia wprowadzania innowacji oraz odpowiadania na zmieniające się wymogi prawne i naciski na obniżanie kosztów.

Innowacje biznesowe sterowane Dysant Smarter Process

Dysant daje klientom na całym świecie większe możliwości działania oferując im pełną kontrolę nad ich przedsiębiorstwem, przekształcając procesy na elastyczne, będące źródłem danych, wydajne i skoncentrowane na kliencie. Dzięki specjalizacji w całym cyklu życia – od architektury biznesowej do wdrożenia technologii oraz wiedzy na temat wszystkich aspektów Smarter Process, Dysant dostarcza wartość biznesową wykorzystując kompleksową strukturę zespołu. Nasze unikatowe metodologie i akceleratory opracowane w ciągu wielu lat doświadczeń przyspieszają czas osiągnięcia pierwszych korzyści, zapewniając klientom zwinność potrzebną do wspierania ciągłych innowacji.

Nasze usługi Smarter Process

Nasze podejście zaczyna się od zrozumienia i zdefiniowania ogólnego problemu biznesowego i obejmuje m.in. zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie decyzjami i zarządzanie treścią.

Zarządzanie procesami biznesowymi. Dysant dokonuje ponownego odkrycia procesów biznesowych w postaci usprawnionych, zintegrowanych, zautomatyzowanych systemów interakcji obejmujących chmurę, rozwiązania mobilne i społecznościowe, big data i dotychczasowe platformy. Nasza metodologia łączy przyspieszone projektowanie i harmonizację procesów z wdrożeniem zrównoważonych modeli zarządzania. Zarządzanie decyzjami. Dzięki naszemu unikatowemu, sterowanemu biznesowo podejściu włączającemu dane i analizy predykcyjne do powtarzalnych decyzji, Dysant umożliwia naszym klientom przyjęcie i wdrożenie rozwiązań w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i skuteczności interakcji z klientami. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie Dysant projektuje i wdraża efektywne, sprawnie zarządzane systemy do zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, które pomagają organizacjom zapisywać, aktywować, analizować i udostępniać zasoby informacyjne oraz zarządzać nimi dla dostarczania większej wartości biznesowej.