PODRÓŻ W TRAKCIE

  • Użytkownicy w trakcie podróży mają możliwość łatwej rejestracji poniesionych kosztów
  • Rejestrowane są wszystkie koszty, zarówno te opłacone firmową kartą kredytową, jak i te ponoszone gotówką przez pracownika
  • Pracownik podaje koszty brutto, a aplikacja przelicza je automatycznie na netto w celu późniejszej automatyzacji rozliczeń i księgowania
  • Koszty mogą być podawane w różnych walutach, aplikacja przelicza waluty automatycznie do rozliczenia wg zadanych kursów walut (np, NBP)

Kontakt