PROJEKT PORZĄDKU POSIEDZENIA

Z listy zaakceptowanych wniosków tworzony jest projekt porządku posiedzenia, który podlega formalnej akceptacji.

  • SZYBKIE TWORZENIE. Projekt porządku posiedzenia może zostać utworzony automatycznie z listy wszystkich wniosków o statusie zaakceptowany na posiedzenie. Po prostu zaznacz wszystkie zaakceptowane wnioski i kliknij Stwórz projekt porządku posiedzenia.
  • OBIEG PROJEKTU PORZĄDKU
    Projekt porządku posiedzenia podlega akceptacji i weryfikacji zgodnie z procedurą formalną właściwą dla danej firmy / instytucji. Aplikacja oferuje predefiniowane procesy akceptacji (workflow), z możliwością modyfikacji przy pomocy graficznego modelera procesów.

Kontakt