PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

Po zakończeniu posiedzenia pracowników działów odpowiedzialnych za jego organizację czeka jeszcze jeden żmudny obowiązek – przygotowanie organizacyjnych dokumentów podsumowujących przebieg posiedzenia, tj. protokół, wyciąg czy informacja z posiedzenia.

  • DOSTOSUJ PRZEBIEG
    Po zakończeniu posiedzenia można z łatwością uzupełnić przebieg spotkania o informacje, tj. kto i kiedy wychodził, jaki był przebieg rozmów nad poszczególnymi punktami, itd.
  • WYGENERUJ PROTOKÓŁ
    Po uzupełnieniu wszystkich informacji o przebiegu posiedzenia jednym kliknięciem wygenerujesz protokół, wyciąg, bądź informację z posiedzenia. Każdy dokument może korzystać z szablonu i formatu obowiązującego w danej firmie lub instytucji.

Kontakt