PRZEBIEG POSIEDZENIA

Przebieg posiedzenia to szereg zdarzeń, wypowiedzi i głosowań, których opis powinien znaleźć się w protokole z posiedzenia.

  • KOLEJNOŚĆ PROCEDOWANIA
    Aplikacja umożliwia dowolną konfigurację kolejności omawianych na posiedzeniu punktów. Rejestrację spraw wniesionych oraz rejestrację zdjęcia spraw z porządku posiedzenia w jego trakcie.
  • OBSŁUGA GŁOSOWAŃ
    Możliwość rejestracji sposobu głosowania (lub braku głosowania) wszystkich uczestników dla każdego z punktów posiedzenia osobno.

Kontakt