REJESTR UCHWAŁ

Skany podpisanych uchwał (lub ich elektronicznie podpisane odpowiedniki) dostępne są w centralnym repozytorium uchwał.

 • ZESTAWIENIA
  Uchwały dostępne są w różnych zestawieniach, tj. wg kategorii, statusu, wnioskodawcy, słów kluczowych, roku, itd.
 • WYSZUKIWARKA
  Filtr umożliwia wyszukiwanie uchwał po niemal dowolnych parametrach, łączenie parametrów w zapytania logicznie, jak również zapisywanie złożonych zapytań jako filtrów ulubionych.
 • NADZÓR
  Aplikacja może cyklicznie wysyłać powiadomienia o konieczności aktualizacji statusu wykonania uchwały.
 • PUBLIKACJA
  Opcjonalnie możliwe jest publikowanie podjętych uchwał na portalach (wewnętrznych lub zewnętrznych). Uchwałę możesz opublikować lub wycofać z publikacji jednym kliknięciem.

Kontakt