SZANSE PRZETARGOWE

Najskuteczniejsze w pozyskiwaniu zamówień publicznych firmy wiedzą o planach swoich klientów szybciej od innych. Nie czekają „aż coś się pojawi” tylko dzwonią, informują, spotykają się, prezentują silne strony swojej oferty, edukują rynek.

 • WORKFLOW
  Aplikacja oferuje gotowe procedury i mechanizmy monitorowania rynku, rejestracji szans oraz warunków brzegowych decyzji o ofertowaniu. Wbudowany silnik workflow umożliwia jednak zaimplementowanie dowolnej procedury obsługi postępowań przetargowych.
 • AKTYWNOŚCI
  Narzędzia do planowania, realizacji i raportowania działań handlowych i edukacyjnych (rozmowy telefoniczne, e-maile, zadania, notatki, spotkania). Aktywności dostępne są w zbiorczych zestawieniach, tj. wg klienta, wg szansy przetargowej, wg osoby odpowiedzialnej. Możliwe jest jest również wizualna prezentacja aktywności w kalendarzach prywatnych i grupowych.
 • INTEGRACJA
  Aktywności mogą być integrowane z korporacyjnymi serwerami pocztowymi (MS Exchange, IBM Domino i inne) w celu synchronizacji spotkań, czy dodawania wiadomości email do systemu.

Aplikacja

BAZA PRZETARGÓW

Zarejestrowane szansy (potencjalne przetargi) wraz z przetargami ogłoszonymi oraz archiwalnymi tworzą jednolite repozytorium wiedzy o przetargach na rynku.

 • DANE PODSTAWOWE
  Typ i numer postępowania, dane kontaktowe wszystkich osób powiązanych, oferowane produkty, klasyfikacja rynkowa, itd.
 • DOKUMENTY
  Dokumenty przetargowe zamawiającego tj. ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, OPZ, wzór umowy, załączniki, itp.
 • DATY
  Planowana data ogłoszenia, termin zadawania pytań, miejsce składania ofert, wartość i forma wniesienia wadium, alarmy.
 • ZADANIA
  Lista zadań do wykonania w celu złożenia oferty (ZUS, US, KRK, certyfikaty, itd.). Zadania mogą być zlecane osobom lub działom.

Proces

DECYZJA O OFERTOWANIU

Decyzja o ofertowaniu może być jednym ze statusów cyklu życia szansy przetargowej. Może być zwykłym krokiem, w którym oczekujemy na formalną decyzję o przystąpieniu do ofertowania.

 • WORKFLOW
  Decyzja może być jednak zdefiniowanym w systemie procesem, którego przebieg zależy od warunków brzegowych, tj. wartość przetargu, grupa produktów, czy sektor rynku, z którego przetarg pochodzi.

 • PRACA GRUPOWA
  Na każdym etapie procesu użytkownicy mogą dodawać komentarze, opinie, załączniki i e-maile, wysyłać powiadomienia i linki do dokumentów. Całość tworzy spójną historię pracy grupowej i tło podjętej decyzji.

Proces

ZADANIA OFERTOWE

Opiekun szansy przetargowej (lub już ogłoszonego postępowania) może w jej kontekście tworzyć zadania dla siebie, wybranych osób lub działów.

 • Zadanie można zlecić osobie lub komórce organizacyjnej (diagram obok)
 • Na formularzu zadania można gromadzić notatki i emaile związane z jego realizacją.
 • Różne zestawy pól opisujące różne typy zadań (np. termin zwrotu wadium).
 • Wykonanie zadania wymaga weryfikacji i potwierdzenia przez opiekuna postępowania.
 • Efekt wykonanych zadań typu dostarczyć dokument są publikowane do sekcji wydruku oferty.
 • Delegowanie zadań na inne osoby
 • Rejestr historii realizacji procesu wraz z historią zmian na formularzu.
 • Przegląd zadań w różnych ujęciach: wg stanu, osoby odpowiedzialnej, działu.
 • Filtrowanie zadań po dowolnych parametrach. Tworzenie filtrów ulubionych.
 • Szablony list zadań dla różnych typów przetargów.

Proces

KOMPLETOWANIE OFERTY

Sekcja na dokumencie przetargu, która zawiera gotowe do wydruku dokumenty wymagane do złożenia oferty.

 • GWARANTOWANA POPRAWNOŚĆ. Dokumenty do wydruku są importowane z zatwierdzonych przez opiekuna przetargu zadań ofertowych. Oznacza to, że zostały już zweryfikowane zgodnie z procesem przydzielania i akceptacji zadań ofertowych.
 • HURTOWE POBIERANIE
  Osoby uprawnione do wydruku ofert do podpisu mogą jednym kliknięciem pobrać wszystkie dokumenty będące wynikiem zatwierdzonych zadań ofertowych typu dokument.

Proces

RAPORT OTWARCIA

Raport otwarcia służy do gromadzenia informacji o wszystkich ofertach złożonych w ramach wszystkich zadań dla danego przetargu.

 • OFERTY KONKURENCJI. Możliwość rejestracji wszystkich parametrów ofert złożonych przez konkurencję daje możliwość odwoływania się do nich przy przyszłych przetargach, w celu analizy spodziewanych ofert konkurencyjnych. Np. cena roboczogodziny prac rozbiórkowych.
 • KLASYFIKACJA RYNKOWA. Klasyfikacja rynkowa służy do logicznego łączenia porównywalnych co do kategorii produktów i usług firm konkurencyjnych (np, rozdzielnice, leki przeciwzakrzepowe, prace rozbiórkowe, itd.). Klasyfikacja rynkowa stanowi klucz do wyszukiwania ofert konkurencyjnych pod katem analizy cenowej do przyszłych przetargów.
 • PRZYCZYNY PRZEGRANEJ
  Zestaw słowników umożliwiających określenie dominujących przyczyn przegrywanych przez nas przetargów, np, cena, gwarancja, referencje, etc. Ma to kluczowe znaczenia dla eliminacji głównych przyczyn przegranych w przyszłości.

Proces