SZANSE PRZETARGOWE

Najskuteczniejsze w pozyskiwaniu zamówień publicznych firmy wiedzą o planach swoich klientów szybciej od innych. Nie czekają „aż coś się pojawi” tylko dzwonią, informują, spotykają się, prezentują silne strony swojej oferty, edukują rynek.

  • WORKFLOW
    Aplikacja oferuje gotowe procedury i mechanizmy monitorowania rynku, rejestracji szans oraz warunków brzegowych decyzji o ofertowaniu. Wbudowany silnik workflow umożliwia jednak zaimplementowanie dowolnej procedury obsługi postępowań przetargowych.
  • AKTYWNOŚCI
    Narzędzia do planowania, realizacji i raportowania działań handlowych i edukacyjnych (rozmowy telefoniczne, e-maile, zadania, notatki, spotkania). Aktywności dostępne są w zbiorczych zestawieniach, tj. wg klienta, wg szansy przetargowej, wg osoby odpowiedzialnej. Możliwe jest jest również wizualna prezentacja aktywności w kalendarzach prywatnych i grupowych.
  • INTEGRACJA
    Aktywności mogą być integrowane z korporacyjnymi serwerami pocztowymi (MS Exchange, IBM Domino i inne) w celu synchronizacji spotkań, czy dodawania wiadomości email do systemu.

Kontakt