UMOWA

 • REJESTR UMÓW (WRAZ Z PROCESEM AKCEPTACJI)
  Aplikacja to nie tylko rejestr umów.Istnieje możliwość zarządzania procesem akceptacji umów w organizacji.

 • ANEKSY
  Akceptacja i rejestr aneksów do umów realizowane są w tym samym miejscu.

 • UMOWY RAMOWE
  Umowy ramowe określają ogólne warunki współpracy (np. stawki za fracht, ceny jednostkowe usług, itp.) oraz osoby odpowiedzialne za akceptację powiązanych z nimi faktur.

 • SZABLONY PRE-DEKRETACJI
  Energia elektryczna, internet, telefony komórkowe to koszty, których dekretacja ma zwykle charakter szablonowy. Dla umów możemy tworzyć szablony dekretacji, które automatycznie przeniosą się na powiązane faktury.

Kontakt