WNIOSEK NA POSIEDZENIE

W zależności od rodzaju instytucji lub jej modelu biznesowego wnioskiem do rozpatrzenia na posiedzeniu może być projekt uchwały, decyzji, postanowienia, SIWZ, rekomendacja, informacja, itd.

 • OBIEG WNIOSKU
  Aplikacja oferuje gotowe do użycia zestaw procesów (workflow) sterujących obiegiem dokumentów, z możliwością ich dowolnej zmiany za pomocą graficznego modelera procesów.
 • KOMENTARZE
  Uczestnicy procesu mogą dodawać załączniki, notatki, komentarze, wysyłać linki do elektronicznej wersji projektu do innych osób zainteresowanych.
 • GENERATOR DOKUMENTÓW
  Treść dokumentów może być tworzona zgodnie z techniką prawodawczą, a dokumenty w formacie doc, docx, pdf, czy xml są generowane automatycznie na podstawie gotowych szablonów.
 • WERSJONOWANIE
  Wnioskodawca konsultując treść projektu dokumentu ma możliwość wersjonowania dokumentu i generowania kolejnych jego wersji.

Kontakt