ZADANIA OFERTOWE

Opiekun szansy przetargowej (lub już ogłoszonego postępowania) może w jej kontekście tworzyć zadania dla siebie, wybranych osób lub działów.

  • Zadanie można zlecić osobie lub komórce organizacyjnej (diagram obok)
  • Na formularzu zadania można gromadzić notatki i emaile związane z jego realizacją.
  • Różne zestawy pól opisujące różne typy zadań (np. termin zwrotu wadium).
  • Wykonanie zadania wymaga weryfikacji i potwierdzenia przez opiekuna postępowania.
  • Efekt wykonanych zadań typu dostarczyć dokument są publikowane do sekcji wydruku oferty.
  • Delegowanie zadań na inne osoby
  • Rejestr historii realizacji procesu wraz z historią zmian na formularzu.
  • Przegląd zadań w różnych ujęciach: wg stanu, osoby odpowiedzialnej, działu.
  • Filtrowanie zadań po dowolnych parametrach. Tworzenie filtrów ulubionych.
  • Szablony list zadań dla różnych typów przetargów.

Kontakt